Come in, we’re open!

Wij zijn weer open!

Het zijn voor ons geen makkelijke tijden (geweest)maar kop d’r veur & K.W.W. (Kieken Wat Wot). 

Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM/Horeca Protocol en de Noodverordening Drenthe.

Dat houdt in dat er een aantal algemene richtlijnen zijn voor jouw als gast:

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar: aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

2. Op het terras én in het café mag je alléén zitten, niet staan.

3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.

4. Wij kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.

5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

6. De indeling van de tafels (zowel binnen als buiten) staat vast. Je mag de tafels zelf niet  verschuiven.

7. Desinfecteer bij aankomst grondig je handen.

8. Was na het toiletbezoek grondig je handen en/of desinfecteer je handen. Desinfectant staat voor je klaar.

9. Onze looproutes zijn éénrichtingsverkeer, deze dien je te volgen voor een veilige doorloop op het terras en in het café.

Om je terras- /cafébezoek zo plezierig mogelijk te laten verlopen, volg je deze richtlijnen. Zodra je bij ons het terras oploopt, wordt duidelijk aangegeven waar je je mag melden voor het controlegesprek. Na het controlegesprek wordt door ons een tafel aan jou toegewezen.

Wil jij verzekerd zijn van een plekje op het terras of in het café? Reserveer dan nu via 06 21598189 via een app, of bel 0593 56 22 24. Reserveren voor het terras is niet verplicht, voor het café wel. Reserveren bij de deur is mogelijk, echter vol = vol.

Wij hebben er zin in! Jullie ook?!

Hartelijke groetjes van het team van de Zwarte van Loon

De Horeca en de Corona maatregelen in 2020.

Op 15 maart 2020 kwam het bericht dat de horeca haar deuren om 18.00 uur ‘s avonds moest sluiten i.v.m. de toename van het aantal coronabesmettingen.

Op 1 juni 2020 mocht de horeca onder voorwaarden weer open!

Op 29 september werd aangekondigd dat de horeca om 22.00 uur ‘s avonds moest sluiten. Om 21.00 uur muziek uit en geen nieuwe gasten mocht binnenlaten.

Na een nieuwe toename in besmettingen moest de horeca per 17 oktober 2020 weer verplicht sluiten.
Wat een jaar is die 2020! Heftig, bijzonder, zwaar, creatief, positief, negatief – alles in één…

Op 28 april 2021 mag de horeca weer open, vooralsnog alleen met het terras van 12.00 – 18.00 uur, en onder strikte maatregelen. Na ca. 6 maanden sluiting is het een welkome verandering van de strikte coronamaatregelen!

Wij zijn open!

VrijMiBo #dZvL

Elke laatste vrijdag van de maand organiseren we een leuke en gezellige vrijmibo met elke keer een ander leuk thema! Zoals verschilllende soorten cocktails in de aanbieding, of een biertje van de speciaaltap voor een leuk prijsje.

De eerstvolgende datum is:

vrijdag 30 oktober 2020 vanaf 16.00 uur

Ben je aanwezig bij de VrijMibo van de Zwarte van Loon? Dan krijg je 10% korting op onze burgers en specials áls je ons vermeld op social media met de hashtags #vrijmibo en #dzvl!

Hap aan de Tap


Hap aan de Tap

Eten wat de tap schaft !

woensdag 14 oktober 2020

Bij de vorige edities hebben we onder andere gesmuld van Zwitsers, Mexicaans, Iers en Italiaans eten!

Deelname alléén met vooraanmelding, uiterlijk elke zondag vooraf via een appje op 06 21598189  (bellen mag ook) of mail naar [email protected]
Er is plek voor max. 16 personen.  Inloop om 18.30, om 19.00 uur lekker eten.
Eigen bijdrage :12,50 euro incl. welkomstdrankje, hoofdgerecht, toetje én een goed humeur.

Geen zin om zelf te koken? Eens een keer wat anders proeven?
Schuif ‘s lekker aan!

Met de huidige coronamaatregelen is de Hap aan de Tap, tijdelijk een Hap in ‘t Café, oftewel volledig coronaproof.

de Zwarte van Loon Cashback Card

Ontvang jij al Cashback op al je aankopen? Het kan met de Zwarte van Loon Cashback Card!

Met onze eigen klantenkaart, de Zwarte van Loon Cashback Card, ontvang je geld terug bij iedere aankoop. Je ontvangt 1% Cashback en 1 Shopping Point per 100 euro op alle drankjes en gerechten die je bij ons nuttigt.
Heb je vijf euro opgespaard? Dan ontvang je dit bedrag gestort op je bankrekening.

Je kunt de kaart overigens niet alleen gebruiken bij de Zwarte van Loon maar bij alle winkels die zijn aangesloten bij de Shopping Community van Cashback World. Zo ontvang je de shopvoordelen bij fysieke winkels, maar ook bij meer dan 900 online shops, zoals Bol.com, Wehkamp, Thuisbezorgd, Coolblue. Kortom, te veel om op te noemen!

Via Cashback World ontvang je inloggegevens voor op www.cashbackworld.com. Hier log je in en zoek je naar je favoriete online shop. Klik door naar de desbetreffende webshop en doe je aankoop zoals je die gewend bent.

Heb je nog geen de Zwarte van Loon Cashback Card? Vraag naar onze klantenkaart in het café!

Wie wil dat nu niet?! Geld terug op ieder aankoop bij de Zwarte van Loon.


Check onderstaande link voor meer informatie over Cashback World!

Cashback World YouTube – Hoe werkt het?

Privacybeleid

Privacy Verklaring

Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon”.

Doel verwerking persoonsgegevens

Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het reserveren van een kamer voor een overnachting

– aanleveren van een nachtregister als onderdeel van gemeentelijke belastingen

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

– marketing- en communicatie activiteiten.

– werving en selectie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Naam, adres, woonplaats, ID nummer t.b.v. reservering B&B

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon”  verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon”  persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon”  uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon”, t.a.v. Gretty Bouwmeester

Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” telefonisch bereiken via 0593 56 22 24.

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

  1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
  2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
  3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
  4. recht van verzet
  5. recht op dataportabiliteit
  6. recht op vergetelheid
  7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
  8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon”, www.dezwartevanloon.nl, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) biedt Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op www.dezwartevanloon.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(-s).

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking/ Privacy Officer van Café-Bar B&B “de Zwarte van Loon” via [email protected] .

Deze privacy verklaring is in mei 2018 vastgesteld.

Wijsters Winterfeest 2018

Het weekend van 2,3 en 4 februari 2018 stond in het teken van het 5-jaarlijks terugkerend dorpsfeest, het Wijsters Winterfeest. Het thema van het weekend was “muziek”. De organisatie is in handen van de VvV Wijster (Vereniging voor Volksvermaken).

Wij mochten hiervoor de catering doen en hebben een ontzettend geslaagd weekend gehad.

Een bedankje aan alle mensen voor én achter de bar!

Hieronder wat foto’s van de feestzaal (sporthal) e.d.;

foto van Café-Bar B&B "de Zwarte van Loon".

foto van Café-Bar B&B "de Zwarte van Loon".

foto van Café-Bar B&B "de Zwarte van Loon".

foto van Café-Bar B&B "de Zwarte van Loon".

foto van Café-Bar B&B "de Zwarte van Loon".